Tag: Nörobilim.com

50. Ulusal Nöroloji Kongresi

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, 21-27 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Kongre Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan’ın kongre çağrısını aşağıda bulabilirsiniz:

Sevgili Türk Nöroloji Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, 21- 27 Kasım 2014 tarihleri arasında, Antalya’da  Rixos Sungate Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.  Toplam 26 yarım gün, 5 tam gün kurs yapılacağı kongremizde kurslar ve kongre oturum programları çalışma gruplarınca düzenlenmiştir. Katılımcıların istedikleri kredili oturuma katılabilmeleri için kursların kontenjanlarla sınırlı olması nedeniyle ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kongremizin bu seneki ana teması  “Kognitif Nöroloji” olacaktır. Yurtdışından yabancı konuşmacılar ve yurtdışında yaşayan vatandaş nörolog konuşmacılarımız da kongre programında yer alacak ve bilgilerini bizlerle paylaşacaklardır. Sözel ve poster sunumları çalışma guruplarının önereceği  ve TND tarafından atanacak  jüriler tarafından değerlendirilecektir.

Bu yıl da çok talep görmesi nedeniyle nöroloji hemşirelerine yönelik birbuçuk günlük bir kurs düzenlenecektir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve mecburi hizmet görevini yürüten nöroloji uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar son gün ayrı bir çalıştayda tartışılacaktır. Kongre boyunca bu konularda soru ve dileklerin toplanıp çalıştay öncesinde moderatörlere iletilmesi sağlanacaktır. “Nöronlar Yarışıyor” programı 23 Kasım akşamı yeni sürprizlerle programda yer alacaktır. Ayrıca 50. Yılımız olması sebebi ile 26 Kasım akşamı “50. Yıl Balosu” düzenlenecektir.

Türk Tabipleri Birliği ve European Federation of Neurological Societies (EFNS) tarafından kredilendirilecek olan kongre 10. Nöroloji Yeterlik Sınavı’na da ev sahipliği yapacaktır. Bu yıl da kongreye bildiri ile katılacak belli sayıda katılımcıya Türk Nöroloji Derneğince kongre kayıt, ulaşım ve konaklama desteğinin verilmesi planlanmaktadır.

50. Kongrenin nöroloji ailesi için yararlı ve güzel geçmesi umudunu taşıyoruz.

Kongre ile ilgili detaylara norokongre2014.org adresinden ulaşabilirsiniz.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

ASNO 2014

asno_asian_neurooncology_society_meeting_noroonkoloji_asya_dernegi_2014_norobilim

Asya Nöroonkoloji Derneği (ASNO) 11. Buluşması 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Uluslararası katılımlı etkinlikte nöroonkoloji alanında yaşanan gelişmeler tartışılırken, nörobilimin geleceğine de ışık tutulacak. Etkinlik günlerinde katılımcılara birçok farklı disiplinden uzmanların hazırladığı kurs ve workshoplar sunulacak.

ASNO 2014 buluşmasıyla ilgili detaylı bilgiye asno2014.org adres,nden ulaşabilirsiniz.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Nöropsikiyatride Dün, Bugün, Yarın – Sempozyum

7noropsikiyatrigunleri_100yil_sempozyumu_turk_noropsikiyatri_dernegi_logo

Nöropsikiyatride dün, bugün ve yarının konuşulacağı Türk Nöropsikiyatri Derneği 100. Yıl Sempozyumu, 7. Nöropsikiyatri Günşeri 30 Ekim – 1 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Bilim Üniversitesi Çağlayan Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Peykan G. Gökalp’ın başkanlığını yapacağı sempozyumun davet mektubunu ve ilgili adresleri aşağıda bulabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl 7. Nöropsikiyatri Günleri’ni 100. Yıl Sempozyumu ile birlikte düzenlemekten onur duyuyoruz. 1914 yılında meslek büyüklerimiz tarafından kurulmuş olan Türk Nöropsikiyatri Derneği; Psikiyatri, Nöroloji, Beyin Cerrahisi ve Psikoloji alanları üyelerini uzun bir dönemde bir arada tutmuş, bütün bu dalların yıllık bilimsel toplantıları derneğimiz çatısı altında “Ulusal Nöropsikiyatri Kongresi” olarak düzenlenmişti. Bugün bu dalların meslek dernekleri ile yeniden bir araya gelerek geçmiştekine benzer bir işbirliğini 100. Yıl’da hayata geçirmeyi planladık.

Derneğimizin tarihçesi hem ülkemizde hem de dünyada nöropsikiyatri ve ilgili dalların da gelişimindeki çok önemli kilometre taşlarını içinde barındırmaktadır. Bu açıdan toplantı ana başlığımızı “Nöropsikiyatride Dün, Bugün, Yarın”, alt başlıklarımızı da Bellek, Değişim ve Yenilenme / Onarım olarak belirleyerek Nöroplastisite,  Şebekeler, Nöropsikiyatrik hastalıklar ve tedavisindeki yeni gelişmeler, Nörobilim felsefesi ve Nöroarkeoloji’ye yer verebilmeyi hedefledik. Bu konuları ele alırken mesleğimizde 100 yıl boyunca yer alan değişiklikleri dünya ve ülkemiz
bağlamında da tartışacağız.

Her yıl Mart ayında yer alan sempozyumu 2014’te Kasım ayına kaydırdık. Bu toplantıda daha geniş  yelpazeli, uluslararası konuşmacı ve katılımcıların da bir araya geldiği bir topluluk olarak dernekte geçmiş yüzyılı uğurlarken yeni bir yüzyılı birlikte karşılayalım.

30 Ekim 2014’te İstanbul’da buluşmak dileğiyle.

 

Sempozyuma katılım ve etkinlik detaylarına noropsikiyatrigunleri.org adresinden ulaşabilirsiniz.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.