Ketamin ve Hızlı Antidepresan Etki

Dirençli depresyon hastalarında ketaminin hızlı antidepresan etkisini araştıran UT Southwestern Tıp Merkezi araştırmacıları yeni veriler elde etti.

Veteriner ve beşeri tıp alanlarında genel anestezik etkisinden faydalanılan ketamin, düşük dozlarda ortaya çıkardığı güçlü antidepresan etkisi nedeniyle de yüksek riskli hastalar üzerinde, acil servislerde kullanım alanına sahip. İşte araştırmalar da ketaminin bu antidepresan etkisinden faydalanmayı hedefliyor.

Tipik antidepresan ilaçların, kullanıma başlanmasını takiben, etki göstermeleri için haftalar gerekebilmekte. Genel olarak, 12 hafta içinde klinik yanıtın alınamadığı durumlarda, hekimler farklı bir antidepresan reçete etmeye yönelmekteler. Yine veteriner hekimlikte bu süre 2-3 hafta arasında değişiyor.

Ketaminin antidepresan etkisinin araştırılması belki de gelecek nesil antidepresanların nitelikleri hakkında bize farklı yollar çizecek. Bu araştırma kolu, klinik nörobilim alanında çalışan araştırmacılar ve genç nörobilimcilere yeni bir odak noktası sağlayabilir diye düşünüyorum.
Ketamin

Ketamin kiral yapılı bir bileşiktir. Çoğu farmasötik preparatı rasemik olmakla beraber, bazı markalarda enantiomerik oranlarda farklılıklar olduğu düşünülmektedir.


Şekil: Ketamin sentezi.

Ketamin Etki Mekanizması

Ketamin farmakolojik olarak bir NMDA reseptör antagonistidir. Yüksek anestezik dozlarda ketaminin opioid μ-reseptörleri ve sigma reseptörleri ile de bağlandığı bilinmektedir. Aynı zamanda ketamin muskarinik reseptörler, inen monoaminerjik ağrı yolları ve voltaj-kapılı kalsiyum kanalları ile de etkileşim halindedir.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Comments are closed.

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.