Category: Sağlık Haberleri

Sağlık Bilgileriniz Artık “Cep”te

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri; sağlık bilgilerini cep telefonunda saklamaya imkan tanıyan yeni mobil uygulamayı hayata geçirdi. iPad, iPhone ve tüm android telefonlarda yerini alan uygulama ile hastane arşivlerinde dosya arama devri sona eriyor. Eczacıbaşı MedBilgi ile “kişiye özel mobil sağlık arşivi” dönemi başlıyor.

Kolaylıkla cep telefonlarına yüklenen uygulama ile isteyen herkes, kan değerlerinden kullanılan ilaçlara, akciğer filmlerinden EKG (Elektro Kardiyo Grafi) sonuçlarına, alerjik reaksiyonlardan aşılarına ve diyet listelerine kadar tüm sağlık bilgilerini cep telefonunda taşıyabilecek.
Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşuna bağlı olmaksızın, tamamen bağımsız bir iPad, iPhone ve android uygulaması olan “Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri MediBilgi” için internet bağlantısı ya da veri alışverişine de gerek duyulmuyor. Uygulama içerisine kullanıcı tarafından girilen bilgiler cihazın kendi sabit diskine kaydediliyor ve tamamen kendisi tarafından yönetiliyor.

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri yetkilileri 22 milyon erişkinin bir veya birden fazla kronik hastalıkla yaşadığı Türkiye’de sağlıkta kötü sürprizlerin önüne geçmeyi amaçladıklarını ve bu nedenle bu tip uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri; uzaktan kronik hastalık takibi hizmeti olan “Sağlık Takipçim” ile de bireylerin, tansiyon, kan şekeri ve/veya kilo değerlerini kontrol altına alarak, yaşanabilecek sorunların azaltılması ve hastalıkların yol açtığı ciddi komplikasyonların engellenmesini hedefliyor.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

İdrar Kanalı Darlığı Tedavisinde Son Gelişmeler

İdrar kanalı darlığının nedenleri

İdrar kanalındaki bu darlıkların en sık nedeni geçirilmiş enfeksiyonlardır. Bunun yanında idrar kanalından gerçekleştirilen sonda takılması gibi girişimler ve ameliyatlar ile dışarıdan alınan darbeler de idrar kanalında nedbe oluşumuna ve dolayısıyla darlıklara neden olabilir.

İdrar kanalı darlığı nasıl teşhis edilir?

Bu darlıktan şüphelenilen hastalarda teşhise yönelik ilk tetkik idrar akım hızının bilgisayarlı ölçülmesi olan üroflowmetridir. Bu tetkikte elde edilen sonuca göre hasta retrograd üretrografi görüntülemesine yönlendirilebilir. Bu görüntüleme yönteminde idrar kanalı x-ışınları altında opak olarak görüntü veren kontrastlı madde ile doldurularak floroskopi altında idrar kanalının yapısını ortaya konur.

İdrar kanalındaki darlığın şekli, yeri ve uzunluğuna göre aşağıdaki tedavi şekillerinden biri tercih edilebilir:

1) ÜRETROTOMİ İNTERN

Halk arasında “kapalı ameliyat” olarak bilinen üretrotomi intern, ucunda kamera ve ışık kaynağı bulunan özel cihazlar ile idrar deliğinden girilerek darlık noktasına kadar ilerlenmesi ve bu noktada darlığın direkt görüş altında soğuk bıçak ile kesilerek açılmasını içerir. Ameliyat sonrası hasta için ağrısız ve oldukça basit bir girişim olması nedeniyle çok ileri derecede olmayan idrar kanalı darlıklarında genellikle ilk tercihtir.

Genel anestezi veya spinal anestezi altında gerçekleştirilen bu işlem darlığın tipine göre ortalama 20 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Hastaya ameliyat sırasında idrar sondası takılmakta ve hasta genellikle aynı gün içinde taburcu edilmektedir. Ameliyat sonrası kullanmanız için antibiyotik ve ağrı kesici verilecektir. İdrar sondası yaklaşık olarak 3 gün sonra alınmaktadır. Darlığın nüks etmesini engellemek umuduyla idrar sondasının 6 haftaya kadar uzayan sürelerde tutulması denenmiş fakat sondanın bu kadar uzun kalmasının 3 gün kalmasına oranla belirgin bir fark yaratmamış olduğu bilimsel yayınlarla gösterilmiştir. Takip eden günde işlerinize ve hayatınıza geri dönebilmenize rağmen ağır spor ve cinsel ilişkiden operasyondan sonraki iki hafta süre ile uzak durmanız uygun olacaktır.

Üretrotomi intern operasyonunun başarısı tartışmalı bir konudur. Bir cm’den kısa darlıklarda kısa dönem takiplerde başarı %50 – 85 oranında bildirilse de hastalar uzun süre takip edildiğinde başarı oranı %6 – 28’e düşmektedir. Üretrotomi intern sırasında soğuk bıçak yerine lazer kullanılması başarıda belirgin bir fark yaratmamaktadır.

İşlemin basitliği göz önüne alındığında 1 cm’den kısa darlıklarda tüm hastalara ilk tedavi seçeneği olarak üretrotomi intern ameliyatı önerilmektedir. Eğer hastada darlık tekrarlarsa ikinci üretrotomi intern girişimi ile başarıyı arttırmak mümkün olmadığından diğer tedavi seçeneklerine yönelme hasta ile tartışılmaktadır.

2) ÜRETRAL DİLATASYON

Doktor tarafından veya hastanın kendi kendine gerçekleştirdiği idrar kanalının bir sert sonda veya buji ile düzenli genişletilmesine dayanan üretral dilatasyon bir dönem özellikle üretrotomi sonrası darlıkların tekrarlamaması için yaygın olarak kullanılmaktaydı. Son çalışmalar göstermiştir ki bu uygulama haftada iki defa ve 1 sene boyunca uygulansa bile darlığın yeniden oluşmasını engelleyememekte ve sadece darlığın gelişmesine kadar geçen süreyi uzatabilmektedir.

Üretral dilatasyon içinde lokal anestezik madde bulunan özel jeller yardımı ile poliklinik şartlarında veya evde gerçekleştirilir. Hasta dilatasyondan hemen sonra gündelik aktivitesine geri dönebilir ve herhangi bir ilaç kullanması gerekmez.

Düşük uzun dönem başarısına rağmen bazı hastalar kompleks açık cerrahi girişimler yerine tekrarlayan üretrotomi intern ve dilatasyon seansları tercih edebilmektedir. Bilinmesi gereken nokta bu girişimlerin çok sayıda yapılmasının yara dokusunun sertliğini arttırdığından ileride yapılacak açık cerrahi girişimleri de zorlaştırabileceği ve başarısını düşürebileceğidir.

3) ÜRETRAL STENTLER

Üretral stentler hem görünüş hem de fonksiyon olarak kalp stentlerine benzerler. Amaç idrar kanalında oluşan darlığa içeriden yerleştirilen genişleyebilir bir kafes yapı ile idrarın geçmesini sağlayacak bir kanal yaratmaktır. Bu işlem genellikle daha kısa ve derinliği az darlıklarda etkindir. Unutulmaması gereken nokta bu darlıkların aynı zamanda internal üretrotomi ve açık cerrahi ile de en kolay tedavi edilebilir darlıklar olmasıdır.

Stentler çıkarılabilir ve kalıcı olarak ikiye ayrılır. En popüleri Memokath™ olan çıkarılabilir stentler genellikle üretrotomi sonrası erken dönemde oluşan darlıkların engellenmesi ve 6 ay ile 1 sene sonra iyileşme süreci sona erdiğinde stentin çıkarılması amaçlandığında kullanılır. En popüleri UroLume™ olan kalıcı stentler ise daha sıklıkla anestezi alması sorunlu olan, ileri yaşlı ve açık rekonstrüktif cerrahi adayı olamayan hastalarda tercih edilmektedir. Bu hastalarda darlık stent ile genişletilmekte ve stent kalıcı olarak darlık noktasında bırakılmaktadır.

Stent uygulaması genellikle rejyonel anestezi altında gerçekleştirilmesine rağmen sedasyon ile desteklenmiş lokal anestezi ile de uygulanabilir. İşlem yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir ve hastaya işlem sonrası genellikle idrar sondası takılmamaktadır. Hasta operasyondan sonra birkaç saat dinlenip taburcu olmaktadır.

Genellikle ameliyat sırasında komplikasyon gelişmeyen bu işlemin uzun dönem başarısı ise şaşırtıcı şekilde düşüktür. On senelik takiplerde stent hastalarında memnuniyet %30’un altındadır.

4) AÇIK CERRAHİ

Açık cerrahi diğer hiçbir tedavi yönteminin sunamadığı %85 gibi yüksek bir başarıya sahiptir. Açık cerrahide amaç idrar kanalının darlığa yol açan bölümünün çıkarılması ve sağlam uçların tekrar birbiri ile birleştirilmesine dayanır. Bu tedavi sırasında eğer idrar kanalında olan darlık çok uzunsa sağlam uçlar bir araya getirilemeyecek kadar birbirinden uzak kalabilir. Böyle bir durumda vücudun başka bir noktasından alınacak yama ile arada kalan boşluğun kapatılması yoluna gidilir. Bunun için günümüzde en çok kullanılan materyal ağız içini kaplayan cilt olan “mukoza”yken, cilt, tunica albuginea, tensor fascia lata gibi farklı yama materyalleri de kullanılabilir.

Açık cerrahi genel anestezi veya spinal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Operasyon darlığın yeri ve uzunluğuna göre 1 ila 2,5 saat arasında sürer. Ameliyat sonrası genellikle bir gece hastanede konaklamanız istenir. Taburcu edilirken ağrı kesici ve antibiyotik verilecektir. Ameliyat sırasında takılmış olan idrar sondası darlığın onarım şekline göre 10 ila 21 gün sonra alınacaktır. Yaklaşık 4 gün sonra sondanız ile günlük rutininizi takip edecek duruma geleceksiniz.

Genel olarak sorunsuz geçen bu ameliyatlardan sonra kanama, enfeksiyon, penis eğriliği, sertleşme bozukluğu veya darlığın tekrarlaması gibi sorunlar görülebilir.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Hasta ve Hekim Dernekleri Artrit Günü’nde Buluştu

12 Ekim Dünya Artrit Günü öncesinde Türk Romatoloji Derneği, Artrit ile Yaşam Derneği ve Romaturka bir araya gelerek hastaların yaşadığı zorluklara, konu hakkındaki farkındalığın eksikliğine ve hekim sayısının azlığına dikkat çekti. Tüm hafta süren etkinliklerin son durağı olan İstanbul toplantısında hasta ve hekim derneklerinin hastaları doğru bilgilendirmek için yapılan ortak çalışmaları tanıtıldı. Bu sene ilk kez toplantıya Avrupa’dan PARE temsilcileri de katıldı.

Dünya Artrit günü kapsamında bu yıl “Daha iyi yaşa, daha sağlıklı yaşlan” sloganıyla 8 Ekim’de Elazığ’da, 9 Ekim’de Gaziantep’te, 10 Ekim’de Ankara’da olmak üzere üç toplantı gerçekleştirildi. Tüm hafta süren etkinliklerin son ayağı olan 11 Ekim’deki İstanbul etkinliğinde, Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurullah Akkoç ve Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Hamuryudan romatizmanın tek bir hastalığın adı olmadığını söyleyerek kas, kemik ve bağlarda ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğuna ve bazen iç organlarda da bozukluklara neden olan hastalıklara romatizmal hastalık dendiğini ifade ettiler. “Romatoid artrit en sık görülen iltihabi eklem hastalığıdır. Ülkemizde yaklaşık 200.000 kadarı ankilozan spondilitli olmak üzere 400.000 kadar spondiloartrit, 150.000 romatoid artrit hastası bulunurken, tüm inflamatuar artritli hastaların toplam sayısı yaklaşık yarım milyonu geçiyor” diyen Prof. Dr. Akkoç romatizmal hastalıklarda özellikle erken dönemde tanı konulmasının güç olduğunun altını çizerek birçok hastanın hastalığını ve hangi doktora gideceğini bilmediğini söyledi. “Yaptığımız araştırmalarda bu hastaların romatoloji uzmanlarına başvurması gerektiğini, doğru doktora başvurulduğunda hastalıklardaki tanı gecikmesinin önemli ölçüde azaldığını gördük, ancak Türkiye’de romatoloji uzmanı sayısının dünya standartları ile karşılaştırıldığında çok düşük olduğunu biliyoruz. Bu sayının artırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Prof. Dr. Akkoç toplantının amacının hastalıklara dikkat çekmek, hastaların şikayetlerini duyurmak ve toplumu doğru bilgilendirmek için yapılan çalışmaları halkla paylaşmak olduğunu belirtti.

Artrit ile Yaşam Derneği Başkanı Sarah Adut hasta dernekleri adına hastaların beklentilerini dile getirdiği konuşmasında “Romatizma hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak adına devletin hekime ve tedaviye erişimde; yerel yönetimlerin de yaşam kalitesini artırmada desteklerini bekliyoruz. Bu hastalıkta hastaların morallerini yüksek tutmaları tedavinin en önemli unsurudur. Hasta derneğinin üstlendiği en önemli rollerden biri bu konuda birbirimize destek olmaktır. Hastaların tedaviyi yarıda kesmemeleri ve doktorlarına güvenmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Avrupa Romatizma Birliği (EULAR) içindeki Avrupa’daki artrit ve romatizma hasta derneklerini temsil eden PARE (PEOPLE WITH ARTHRITIS/RHEUMATISM EUROPE) komitesinin temsilcisi Ingrid Pöldemaa de toplantıda, dünyada bu günün önemi ile PARE’nin amaç ve çalışmaları ile ülkeler arası işbirliğinin yaygınlaştırılması gereğine değindi.

RA ve AS hastalıklarından etkilenen hasta ve hasta yakınlarına destek olmak ve onları bilgilendirmek amacıyla hekim ve hasta derneklerinin işbirliğinde İstinye Park’ta yapılan sanat etkinliğinin video gösterimi de gerçekleşti. Artriti üç farklı sanat dalını bir araya getirerek anlatan DJ Barthez’in moderatörlüğündeki ilginç performansta ilk olarak piyanist Burçin Büke, Vokaliz grubu ve Dansçı Yeliz Kılıç, artrit hastalığının hayat kalitesine olan etkilerini değişik bir yol ile deneyimledi. Sanatçıların elleri, parmakları ve omuzları tıpkı bir romatoid artrit hastasının yaşadığı gibi kurdeleler ile sarılarak hareket kabiliyetleri sınırlandı. Bu şekilde performanslarını performanslarını sergileyen sanatçılar ilginç görüntüler oluşturdu.

Hastaların gözünden romatoid artrit ve ankilozan spondilit, hastaların yaşadıkları zorluklar, hasta yakınlarından beklentileri ve kamu kurumlarının atabileceği adımlar hakkında önerilerin paylaşıldığı toplantıda, hastalara referans kaynağı olmak, hekime erişimi kolaylaştırmak ve hastalıklar hakkında her türlü detaylı bilgiyi sunmak için hazırlanan hasta kitapçıkları, hastaların internet erişiminin olduğu her yerde kolayca sorularına yanıt alabilecekleri www.romatizmatv.com internet sitesi ve Romatizma ve Yaşam Dergisi, Doç. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Doç. Dr. Bünyamin Kısacık tarafından tanıtıldı. Ardından uzmanlar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.