Asenkroni ve Beyin

Gama Osilasyon Bozuklukları ve Zayıf Kognitif Kontrol Bağlantısı

Hala tam olarak nörolojik mekanizması anlaşılamamasına rağmen, nöral senkroninin beyin fonksiyonları ve davranış için önemli olduğunu gösteren çalışmaların sayısı gittikçe artıyor. Özellikle serebral korteksteki nöron gruplarının belli frekanslardaki senkronizasyonundaki bozuklukların şizofreninin semptomlarında rol oynayabileceği fikri bu alandaki ilgiyi daha da arttırdı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Raymond Y. Cho tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı. Çalışmanın sonuçları gama dalgaları olarak bilinen beyin osilasyonlarındaki zayıf senkroninin şizofrenide bozulmuş kognitif kontrole sebep olabileceğini destekledi. Şizofrenide en belirgin semptomların pozitif semptomlar (halüsinasyon, delüzyon ve psikoz) olmasına rağmen, kognitif semptomların hastalığı kötüleştirmede ve hastanın sosyal hayatla olan iletişimini zayıflatmada daha etkili olduğu düşünülüyor. Günümüzde mevcut antipsikotik ilaçlar kognitif semptomları iyileştiremiyor ve hatta bazı durumlarda daha da kötüleştirebiliyor. Daha önceki çalışmalar söz konusu kognitif bozuklukların dorsolateral prefrontal korteksteki (DLPFK) başkalaşmadan kaynaklanabileceğini göstermişti. Yapılan manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarında da şizofreni hastalarında DLPFK’de daha az aktivite gözlemlenmiş ve bu da bu bölgedeki nöronların maksimum kapasitelerinde çalışamadığı fikrini doğurmuştu.

Dr. Cho liderliğindeki araştırma grubu POP test olarak bilinen ‘preparing to overcome prepotency’ (baskınlığın üstesinden gelmeye hazırlanma) kognitif testini kullanarak, induced gama ritimleri inceledi. Söz konusu ritimler uygulanan eksternal stimülüsten değil, kullanılan POP testin algılama sisteminde uyardığı kontrol proseslerinden kaynaklanmaktadır. Kullanılan bu testin DLPFK’yi aktive ettiği ve bu bölgedeki aktivite ve test performansı arasında korelasyon olduğu önceki çalışmalarda tespit edildiği için araştırma grubu bu testi kullandı. Cho ve ekibi şizofreni hastalarının testte kontrol grubuna göre çok daha fazla hata yaptığını, daha çok kognitif kontrol gerektirdiklerini ve reaksiyon zamanlarının diğer gruba göre daha çok olduğunu belirtti. Ayrıca bu çalışma kognitif kontroldeki istem artışının hem şizofreni hem de kontrol grubunda gama osilasyonlarında artışa yol açtığı, fakat beynin sağ ve sol frontal bölümlerinde şizofreni grubunun kontrol grubuna göre daha zayıf reaksiyon gösterdiği bulundu. Söz konusu beyin bölgelerindeki gama osilasyonlarındaki bozuklukların şizofrenideki kognitif semptomlar ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Dünya popülasyonunun yaklaşık yüzde biri şizofreni ile karşı karşıya ve hala etyolojisinin tam olarak anlaşılamaması da tedaviye yönelik çalışmaları büyük çapta kısıtlıyor. Bu tür non-invazif teknikler şizofreni tanı ve tedavisinde geleceğe yönelik umut verici nitelikte ve nöral ağlarda gama osilasyonlarının oluşumunu inceleyen matematiksel modeller de bu alandaki çalışmaları bir adım ileri taşıyacak nitelikte.

Referans:

Cho RY, Konecky RO, Carter CS: Impairments in frontal cortical gamma synchrony and cognitive control in schizophrenia. Proc Natl Acad Sci USA 103: 19878-19883, 2006.

 

Yazar: Kübra Kömek

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Comments are closed.

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.