Anksiyeteyle İlişkili Yeni Bir Bölge

beyin_anksiyete

Ulusal Mental Sağlık Enstitüsü’nün verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde toplumun %18’inin anksiyete bozukluklarından mustarip olduğu düşünülüyor. Dünyada da bu oranın paralellik gösterdiği öngörülüyor.

Anksiyete ile ilgili daha önce yürütülen çalışmaların büyük kısmının beynin korkuyla ilişkili bölgesi olarak bilinen amigdala üzerine yoğunlaştığını biliyoruz. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup araştırıcı amigdala dışında bir merkeze yönelme amacıyla, anksiyeteyle ilişkili olabileceğini düşündükleri lateral septum üzerine bir dizi araştırma yürüttüler. Fare modellerinde yapılan bu çalışmalarda lateral septumun direkt anksiyete ile ilişkili olabilecek beyin bölgeleriyle iletişim halinde olduğu gözlendi.

Araştırmada optogenetik teknikler kullanılarak lateral septumdaki bir dizi nöron yapay olarak uyarıldı. Aktivasyon sırasında, farelerin uyarıma bağlı olarak daha yüksek anksiyete gösterdikleri gözlemlendi. Bunun yanında söz konusu uyarımın en az yarım saat daha devam eden bir anksiyete artışına neden olduğu fark edildi. Bu gözlem sadece nöral uyarımın neden olduğu bir anksiyetenin söz konusu olmadığı, bu etkilenimin süregelen bir anksiyete dönemi doğurduğunu gösterdi.

Araştırma ekibi, söz konusu prosesin çift inhibitör mekanizmayı kapsadığını öne sürdü: iki negatif bir pozitif eder.

Lateral septumdaki nöronlara daha yakından baktıklarında bunların beyinde bağlantılar yaptıklarını ve hipotalamusa yakın alanlardaki nöronları inhibe ettiklerini gördüler. Bu noktada, söz konusu hipotalamik nöronların inhibitör nöronlar olduğunu söylemeliyiz. Yine bu hipotalamik hücreler paraventriküler nükleus ile bağlantı yapmaktalar. Paraventriküler nükleusun ise stres yanıtı olarak salgılanan ve anksiyete ile bağlantısı olduğu bilinen kortizol gibi hormonların salınımında etkin olduğu bilinmekte.

Bu çift-inhibitör yolak, lateral septumdaki inhibitör nöronların aktivasyonunun artan stres ve anksiyete ile ilişkisini açıklar nitelikte. Bu hipotezin doğruluğu durumunda lateral septum hücrelerinin aktivasyonunun dolaylı yoldan stres hormonlarında artışa neden olacağını öngören grup yaptığı deneyler sonucunda gerek bu aktivasyonun beklenen stres cevabını sağladığını gerekse lateral septumun hipotalamusa projeksiyonunda sağlanan azalmanın kortizol düzeyinde düşme ile seyrettiğini ortaya koydular.

Her iki sonuç da tezin doğruluğunu kanıtlar nitelikte görüldü. Bu araştırma ile, anksiyete üzerinde, amigdala etkisinin yanında farklı bölgelerin de önemli rolü olabileceği tekrar gündeme gelmiş oldu.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Comments are closed.

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.