Archive for: Eylül 2015

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Türk Psikiyatri Derneği’nin kongre çağrısı:

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin düzenlediği 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi bu yıl Antalya’da gerçekleştirilecektir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye psikiyatri topluluğunun bu en büyük kongresinde zengin bir bilimsel program için hazırlıklarımız sürmektedir. Başta Çalışma Birimlerimiz olmak üzere tüm üyelerimizden, meslektaşlarımızdan ve ruh sağlığı çalışanlarından gelecek öneriler Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulumuz tarafından harmanlanacak ve yine nitelikli ve zengin bir program ortaya çıkacaktır.

Bu yılın kongre ana başlığı ve teması “Bilimin Işığında… Tanı ve Tedavide Güncel Gereksinimler” olarak belirlenmiştir. Bilimsel program, klinisyenlerin başta tanı ve tedavi olmak üzere pek çok alanda gereksinimlerini gözeten ana konferans, kurs, panel, çalışma grubu, münazara, on soruda bir konu, siz olsaydınız ne yapardınız, Sorular ve Olgularla Psikiyatride Güncel Oturumları gibi birçok farklı biçimde eğitim etkinlikleri ile dolu olacaktır. Elbette ülkemizde ruh sağlığı alanındaki sorunların konuşulacağı oturumlar ve yıl boyu gerçekleştirilen araştırma ürünlerinin sergileneceği ve tartışılacağı oturumlar da bizleri bekliyor. Ve elbette ki tüm program için ödün vermeyeceğimiz, vazgeçemeyeceğimiz temel ilke “Bilimin Işığında…” olacaktır.

Bu yıl ne yazık ki elimizde olmayan bir gelişme nedeniyle kongremizin bir süre önce duyurduğumuz tarihini değiştirmek zorunda kaldık. Kısa bir süre önce, kongreyi gerçekleştireceğimiz otelin de içinde yer aldığı bölgedeki birçok otel, Dışişleri Bakanlığı’nca G20 zirvesi ve sonrası etkinlikler gerekçe gösterilerek belirlediğimiz tarihler için bloke edilmiştir. Yoğun uğraşılar sonucunda bu yılın Ulusal Psikiyatri Kongresi’ni 25-29 Kasım 2015 tarihlerine alabildik. Bu gelişme, bilimsel programı zenginleştirmek üzere bağlantı kurup konferans ve çeşitli eğitim etkinliklerinde yer almak üzere yurtdışından davet ettiğimiz birçok bilim insanının programlarında ciddi sorunlar yaratmıştır. Tüm bunlara karşın bilimsel programı yurtdışından bilim insanlarıyla destekleme çalışmalarımız sürmektedir.

51. Ulusal Psikiyatri Kongre’sinin, bir yandan zengin bilimsel programını izlerken bir yandan da yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurup meslektaş bağları ve işbirlikleri geliştireceğimiz bir ortam olmasını umuyoruz. Bir yandan dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin alanımıza yansımalarını ele alırken bir yandan da ruh sağlığı alanında birlikte çalıştığımız diğer disiplinlerle ve tüm ruh sağlığı çalışanlarıyla yakınlaştığımız ve işbirliğine yönelik adımlar attığımız bir ortam olmasını diliyoruz. Ve elbette ki Kongremizin Türkiye psikiyatrisinin sesini gerek parlamentoya, hükümete ve tüm siyasi partilere gerekse tüm kamuoyuna güçlü bir şekilde duyurması için bir fırsat yaratmasını bekliyoruz.

Tüm TPD üyelerini, meslektaşlarımızı ve ruh sağlığı çalışanlarını 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne davet ediyoruz. Özellikle Çalışma Birimlerimiz aracılığı ile gelecek yaratıcı ve programı zenginleştirici önerilerin önemini anımsatmak isteriz.

Tüm üyelerimizi, tüm meslektaşlarımızı ve tüm ruh sağlığı çalışanlarını yılın bu en büyük ve bilimsel içeriği açısından en zengin kongresine katılmaya ve gerek uzmanlık eğitimine gerekse uzmanlık sonrası eğitime yönelik birçok gereksinimi karşılayacak etkinliklere katılmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin düzenlediği 51. Ulusal Psikiyatri Kongre’sinde buluşmak dileğiyle…

Detaylı bilgi için 51psikiyatri.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Türk Nöroloji Derneği İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Kursu

turk_noroloji_dernegi

Türk Nöroloji Derneği’nin duyurusu:

06-07 Kasım 2015 tarihleri arasında  Türk Nöroloji Derneği İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Kursu düzenlenecektir.  Ankara da gerçekleştirilecek olan kursumuz 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kursa katılmak isteyen adayların  25 Eylül 2015 tarihine kadarinfo@noroloji.org.tr adresine başvurmalarını rica ederiz. Kurs katılımcıları Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, aşağıda belirtilen koşullar dikkate alınarak seçilecektir.

Başvuru koşulları:

  1. a) TND üyesi olmak
  2. b) Halen bir kurumda çalışıyor olmak
  3. c) Nöroloji alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak

Kurs kayıt ücreti 400 TL+kdv şeklindedir.  Kurs katılımcılarının kayıt ücretleri derneğimiz tarafından karşılanacak olup, Ankara dışından kursa katılan üyelerimizin konaklama ve yol giderleri desteklenmemektedir.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Nörogenetik Çalıştayı : İstanbul

NÖROGENETİK ÇALIŞTAYI

PROGRAM

9.00-9.10 Açılış Nerses Bebek/Esra Battaloğlu

9.10-9.30 Nörolojik Hastalıklarda Genetiğin Önemi Nerses Bebek

9.30-10.10 Genetik I: DNA, gen, mutasyonlar Esra Battaloğlu

10.10- 11.00 Kalıtım ve Uygulamalı aile ağacı çizimi Burçak Özeş

Kahve arası

11.30- 12.10 Genetik II: mutasyon nasıl belirlenir? Sibel Uğur İşeri

12.10-12.50 Genetik raporlarının örneklerle değerlendirilmesi Naci Çine

Yemek arası

14.00-14.40 Kalıtsal Nörolojik Hastalıklar ve Genetiği: uygulamalı web ortamından bilgi edinilmesi (Pubmed, OMIM, HGMD, vb) Burçak Özeş / Ayşe Candayan

14.40-15.20 Klinik Bilginin Genetikçilere Aktarımı ve Genetik Analize Yönlendirme Yeşim Parman

Kahve arası

16.00-17.00 Nörogenetik makale okuma (uygulamalı) Esra Battaloğlu

17.00-17.30 Dilekler, görüşler ve kapanış

Çalıştay Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve genetik Bölümünde Ekim ayı içerisinde bölüm seminer odasında gerçekleştirilecektir.

Adres: Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kuzey kampüs, Kuzey Park Binası, 3. Kat seminer odası, 34342 Bebek İstanbul

20 – 25 Nörolog katılabilecektir. Kontenjanın yükseltilmesi uygulamalı çalışmalarda bizi zorlayabilir.

Katılımcıların laptopları ile katılması gerekmektedir. Gerektiğinde 2-3 laptop tarafımızdan sağlanabilir.

İÇERİK AÇIKLAMASI:

Bu çalıştayın amacı günümüzde nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde bir gereklilik olan ve her geçen gün bilgi birikiminin arttığı nörogenetik alanı için nörologlar arasında farkındalık yaratmaktır.

İlk konuşma ile nörogenetiğin tanı ve tedavide önemine dikkat çekilecek ve nörologlar genetikçiler ile çalışmaya özendirilecektir.

İkinci konuşmada genetik biliminin temel konuları üzerinde durulacak ve DNA yapısı, genlerin anlatımı, tanımı, özellikleri ve gen dizilimindeki farklılıkların çeşitleri ve fenotipe yansımalarının ne şekilde olabileceği anlatılacaktır.

Üçüncü bölümde mendel ve kompleks hastalık arasındaki farklılıklar ve baskın, çekinik, ve X’e bağlı kalıtım paternleri aile ağaçları örnekleri ile verilecektir. Aile ağacının nasıl çizileceği anlatılacak ve kendilerine verilen anlatımdan yola çıkarak aile ağacı çizmeleri istenecektir. Sonrasında tahtada doğru ağaç çizilecektir.

Kahve arasından sonra genetik çalışmalarda geni bilinen veya bilinmeyen nörolojik hastalıklardan örnekler verilerek hastalığa neden olan genin ve mutasyonun tanımlanmasında izlenen yol nörologların anlayabileceği şekliyle anlatılacaktır. Mutasyon taraması, ekzom dizileme gibi yaklaşımlar üzerinde durulacak, mutasyonun DNA ve protein düzeyinde adlandırılması gösterilecektir.

Nörologların bir diğer sorunu kendilerine gelen genetik raporların değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar olduğu bilindiğinden örnek raporlar üzerinden açıklamalar yapılacaktır.

Yemek arası sonrası klinisyene başvuran hastada tanı aldıktan sonra klinisyenin izleyeceği yol uygulamalı olarak gösterilecektir. Bu amaçla hastalığı ismi ile web ortamında OMIM’e bağlanma, hastalıkla ilişkili gen veya genleri bulma, hasta kliniği ile ilgili genin ilişkilendirilmesi, Human Genome Mutation Database (HGMD)’den ilgili gen ve bilinen mutasyonların belirlenmesi ve klinisyenin konu hakkında bilgi toplayabilmesi amacı ile ilgili literatüre erişim gösterilecektir.

Bir sonraki konuşmada klinisyenin elde ettiği bilgiler ışığında, genetik araştırmayı yapan grubu belirleyerek iletişime geçmesi, ve genetikçiye sağlayacağı materyal ve bilgi düzeyi hakkında bilgi verilecektir. Klinisyenlere farklı nörolojik hastalıklar için örnek hasta bilgi formları, onam formları sağlanacaktır.

Klinisyenlerin ilgili literatürü değerlendirmede zorluk yaşamamaları için nörogenetik üzerine yazılmış bir makaleye ne şekilde yaklaşmaları gerektiği, kendileri yazmak istediklerinde ne tür bilgilere gerek olduğu, karşılaştırmalı klinik bilginin makalede gerekliliği gibi konulara değinilecek ve örnek ikş veya üç makale üzerind durulacaktır. Bu makaleler kahve molasında kendilerine verilecek ve makaleler konusunda ön bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

Son yarım saatte çalıştaydan ne ölçüde yararlandıkları ve eleştirileri sorulacak, ileride yapılması planlanan çalıştaylara temel alınacaktır.

Nörogenetik Çalıştayı: Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul: Son kayıt tarihi 15 Ekim 2015

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.