Archive for: Şubat 2013

11. Ulusal Sinirbilim Kongresi’nin Heyecanı Başladı

11. Ulusal Sinirbilim Kongresi

11. Ulusal Sinirbilim Kongresi’ne bu yıl İzmir ev sahipliği yapıyor. 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek kongrenin bu yılki alt başlığı “Molekülden Topluma Beyin ve Davranış”.

Kongrede ele alınacak konu başlıkları şunlar:

 • Moleküler ve Hücresel Sinirbilim (Sinyal İletimi Düzenekleri ve Plastisite)
 • Sinaptik İletim, Eksitabilite ve Plastisite
 • Gelişim ve Yaşlanmada Nöro-plastisite
 • Otonom, Nöro-hormonal, Döngüsel ve Diğer Homeostatik Düzenlenmeler
 • Duysal ve Motor Dizgeler
 • Bilişsel, Davranışsal ve Toplumsal Sinirbilim
 • Nöro-genetik ve Nöro-epigenetik
 • Evrimsel Sinirbilim
 • Kuramsal ve Kompütasyonel Sinirbilim
 • Nörolojik ve Psikiyatrik Bozukluklar
 • Nöro-imünoloji, Bozunumsal ve Onarıcı Plastisite
 • Psiko-nöro-kimya, Psiko-nöro-farmakoloji ve Plastisite
 • Nöro-rehabilitasyon (Yeni Açılımlar, Bütünsel Yaklaşımlar, Nöro-teknoloji, Robotik)
 • Sinirbilim Araştırmalarında Güncel Açılımlar (İlaç Geliştirme, Görüntüleme, Diğer Metodoloji ve Teknolojiler)
 • Farklı Mesleksel Alanlar ve Farklı Aşamalarda Sinirbilimleri Eğitimi (Tasarlama, Yönetim, Nitelik Geliştirme)
 • Sinirbilim ve Toplum (Sinirbilimcilerin Toplumsal Sorumluluğu)
 • Nöro-eğitim, Nöro-ekonomi, Nöro-etik, Nöro-felsefe, Nöro-politika, Nöro-sanat, Nöro-tarih
 • Sinirbilim Araştırmalarında ve Uygulama Alanlarında Engeller ve Fırsatlar
 • Sinirbilimleri Ortak Dilinde Yalınlaşma, Türkçeleşme ve Uzlaşma

Türkiye’den ve yurt dışından önemli isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı kongreye Harvard Tıp Fakültesi’nden katılan Prof. Larry I. Benowitz optik sinir üzerinden yola çıkarak merkezi sinir sistemi yaralanmalarını takip eden süreç hakkında bilgi verecek.

Rudolf Magnus Nörobilim Enstitüsü araştırıcılarından Prof. Marian Joels’in stresin beyinde yarattığı etkiyi moleküler ve kognitif düzeyde aktaracağı anlatımı ve Rockefeller Üniversitesi Nörobiyoloji Departmanı’ndan Prof. Donald W. Pfaff’ın merkezi sinir sisteminin genel ve cinsel uyarımı arasındaki bağlantıları paylaşacağı sunumu merakla beklenen konuşmalardan sadece birkaçı. Yine davetli konuşmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Yücel Kanpolat’ın Yaşam Boyu Öğrenme başlıklı konuşması tüm nörobilimcilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Kongrenin detaylı bilimsel programına ve kayıt bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

2012’nin En Sevilen Bilim Etkinliği Seçildi

2012 yılında gerçekleşen alternatif bilim etkinliği oylamasında 170 bilimsever seçimlerini yaptı.

Oy kullananların 79’u Türkiye Evrimle Tanışıyor bilim etkinliğini birinci sıraya taşıdı. Katılımcıların ikinci sıraya 42 oyla Evrim Çalıştayı‘nın yerleştirmesi ise evrimin bilim dünyasındaki önemini destekler nitelikteydi.

Tüm etkinliklere emek veren bilimcilere ve oy kullanan bilimseverlere teşekkür ediyoruz.

 

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Bu Başlığı Beğenmedik!

Boğaziçi Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Nazlı Başak’ın 22 Şubat’ta vereceği seminerin başlığı biliminsanlarının vicdanını rahatsız etmiştir.

Bilimin içine metafizik öğelerin sokulması kabul edilebilir bir durum değildir. Hele ki genetik gibi evrimin ve canlılığın temelinde yer alan bir bilim dalı söz konusuysa duyuru afişinde kullanılan başlığın popülist bir hata olduğunu düşünüyoruz. Elbette aramızda aksini düşünenler de olacaktır. Zira herkes inanç özgürlüğünü yaşamalıdır. Ne var ki, inancın ya da inançsızlığın bilimle yan yana getirilmesi bilimsel gelişime vurulacak en büyük darbedir.

Bizler biliyoruz ki genetik sadece insanın var oluşunu değil tüm canlılığın ortaya çıkışı ve devamlılığını aydınlatmaya yönelik çalışır. Bu bağlamda DNA tüm canlılığın dilidir. Bilim seküler bir amaca hizmet eder. Onu amacından saptırarak tinsel ve antroposantrik bir eksene yerleştirmek -özellikle- biliminsanlarının asla düşmemesi gereken bir hatadır.

norobilim.com

Konuyla ilgili rahatsızlığımızı paylaşanlar aşağıdaki iletişim adreslerinden duyurunun uygunsuzluğuna ilişkin görülerini iletebilirler:

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
barbaros@boun.edu.tr

Prof. Dr. Hande Çağlayan
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
hande@boun.edu.tr

Prof. Dr. A.Nazlı Başak
Boğaziçi Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı Direktörü
basak@boun.edu.tr

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.