Archive for: Nisan 2012

19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından birlikte düzenlenmekte olan 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, “Sağlıkta Dönüşüm: Sağlık Çalışanları ve Hekim Ruh Sağlığına Olası Yansımaları” temasıyla 5 – 8 Eylül 2012 tarihleri arasında Edirne’de yapılacaktır.

Meslek grubumuzda, günümüzün değişen koşullarına ayak uydurmak için fikir alışverişinde bulunmaktayız. Sağlık sistemine yönelik tartışmalar giderek artmaktadır. Klinik pratiğimiz için yasal düzenlemeleri takip etmemiz gerekmektedir. Günlük hayatımızın bir parçası olan zorlukları ortak platformlarda tartışarak çözebiliriz.

Edirne, sınır ötesi komşularla dostane ilişkilerin ve geçmişte farklı kültürlerin bir arada olduğu örnek şehirlerden biridir. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye nitelediği yapıtı, Selimiye Camii UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Sultan II. Bayezıd Külliyesi Psikiyatri Tarihi Müzesi de şehrismizde bulunmaktadır.

Siz değerli meslektaşlarımızı, bilimsel katkılarınız ve katılımlarınız ile 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’ne davet etmek bizler için büyük mutluluktur. Sosyal konuların, hastalarımız ve bize yansımalarını hep birlikte değerlendirebileceğimiz bir platformda buluşmamız dileğiyle.

sosyalpsikiyatri2012.org

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

I. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Eğitim Konferansı

 

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Psikolojik Danışma ve Eğitim Konferansı (International Counseling and Education Conference 2012) 3-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak…

Konferansta psikolojik danışma ve eğitim alanında ulusal ve uluslararası camiadan önemli isimler davetli konuşmacı olarak yer alacak. Bu isimlerden ikisi American Counseling Association “ACA” (Amerikan Psikolojik Danışmanlar Birliği)’nın şu anki başkanı Dr. Don W. Locke ile
2013 yılında başkanlık görevini devralacak olan Dr. Bradley T. Erford’tur.

ACA’nın şimdiki ve bir sonraki başkanlarının ilk kez Türkiye’ye bu kongre için gelecek olması uluslararası otoritelerin dikkatlerini kongreye yöneltti. Katılımın uluslarası alanda yoğun olması bekleniyor.

Katılımcılar kongreye sözlü veya poster bildiri ile katılabileceği gibi sadece oturumları dinlemek amacıyla da katılabilir. Kongrede sunulacak çalışmaların dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.
Katılımcıların kongreye bildiri gönderebilmesi için aşağıdaki link aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekiyor.
http://www.ice-c.net/index.php?page=papersubmission

Katılımcı bildirileri online olarak tam metin ve bildiri özet kitapçığında yer alacaktır. Ayrıca tam metinlerden seçilen nitelikli bildiriler;

1. International Online Journal of Psychology and Education (IOJPE),
2. The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE) and
3. The Online Journal of Educational Studies (TOJES)

Dergilerinin Temmuz ve Ekim 2012 sayılarında yayınlanacaktır.

International Counseling and Education Conference 2012 Düzenleme Kurulu

Kongrenin resmi web sitesi

www.ice-c.net

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.