Archive for: Ocak 2011

Yazarlar » Ozan Ezgi Berberoğlu

Ozan Ezgi Berberoğlu
Veteriner Hekim
İstanbul Üniversitesi, DETAE, Sinirbilim AD, Lisansüstü Öğrencisi

İlgi alanları: Elektronörofizyoloji (cinsiyet farklılıklarının beyin elektrofizyolojisindeki yansımaları), beynin evrimsel değişimi, karşılaştırmalı fizyoloji, veteriner nöroloji, davranışsal nörobilim.

İletişim: ozan @ norobilim. com

Tüm Yazıları

»HM’den Sahneye Amnezi

»Cinsiyetin Yüz Kodlama Üzerindeki Etkisi

»Evrimin Devşirme Ürünü İnsan

»Vücut Sahipliği ve Plastik El İllüzyonu

»Serebral Hemisferik Asimetri

»Başına Buyruk Beyin

»Nöro-Bilim Kurgu : Zihin Yükleme

»Neokorteksin Evrimi

»Ketamin ve Hızlı Antidepresan Etki

»Sevişen Beyin

»Benzodiazepin Bağımlılığı

»Hepatik Ensefalopati

»Kandan Alzheimer Teşhisi

»Nörobilim Felsefesi Üzerine

»Hücresel Sinirbilim Toplantısı Gerçekleşti

»Ulusal Sinirbilim Kongresi’ ne Çeyrek Kala!

»Elektrokortikografi (EKoG)

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Yazarlar » Can Kayacılar

Can Kayacılar
Nörobiyolog

Özgeçmiş:

Eğitim Durumu:

2009-…. : İstanbul Üniversitesi / Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) / Sinirbilim Anabilim Dalı / İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı
(Giriş notu: 81,94/100).
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selma YILMAZER
2007-2009: İstanbul Üniversitesi / Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) / Sinirbilim Anabilim Dalı / Sinirbilim Bölümü Yüksek Lisans Eğitimi
(Diploma notu: 84,57/100).
Tez Başlığı: Doğal Yaşlanma Sürecindeki İnsan Beyinlerinin Karşılaştırmalı Mitokondriyal Proteomik Analizleri.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İhsan KARA
2003-2007: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji(İngilizce) Lisans Eğitimi
(Diploma notu: 86,17/100).
2002- 2003: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / İngilizce Hazırlık Eğitimi
1998-2001: Eşrefpaşa Lisesi (K.Çekmece/İstanbul) (Diploma notu : 3.62/5.00).

Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 81.0).

İlgi Alanları: Nörogerontoloji, Moleküler Sinirbilim, Biyomüzikoloji, İnsan Doğasının Evrimsel Temelleri, Mikrobesinler, Antioksidanlar, Fitokimyasallar, Nootropikler.

Görev aldığı / Yürüttüğü Projeler:
2011-2013: İstanbul Biyoteknoloji ve Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi Araştırma Projesi 2. KOSGEB, AR-GE ve İnovasyon Programı Projesi. -devam ediyor. (Araştırmacı olarak)
2011-2012: İstanbul Biyoteknoloji ve Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi Araştırma Projesi 1. TÜBİTAK-TEYDEB-1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı tarafından desteklenmektedir. -devam ediyor. (Araştırmacı olarak)
2010-2011 : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Sıçanların Farklı Östral Evrelerinde Uygulanan Akut ve Kronik Stresin EEG ve Dendritik Uzantılar Üzerine Etkisi” (Müge Aslankara-YL öğrenicisi, Tez Projesi)-Tamamlandı. (Araştırmacı olarak)
2009-2010: Doğal yaşlanma sürecindeki insan beyinlerinin farklı bölgelerinin (frontal ve temporal korteks, hipokampüs) mitokondriyal tüm genom analizi. (DETAE, Genetik ve Sinirbilim Bölümü ortak projesi)-Tamamlandı. (Araştırmacı olarak)
2008-2009: İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Doğal Yaşlanma Sürecindeki İnsan Beyinlerinin Karşılaştırmalı Mitokondriyal Proteomik Analizleri” Tez Projesi-Tamamlandı. (Yürütücü olarak)
2008-2009: TÜBİTAK-1001 Programı tarafından desteklenen “Serebral İskemide Vinposetin Bileşiğinin Olaya İlişkin Potansiyeller ve Mitokondriyal Enzimler Üzerine Etkileri” Başlıklı, 106S326 (SBAG-3535) Numaralı Proje.-Tamamlandı. (Araştırmacı olarak)
2007-2008: İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle, İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Bölümü tarafından yürütülen “Serebral İskemi/reperfüzyon Oluşturulan Sıçanlarda Eksojen Antioksidan ve Nitrik Oksit İnhibitörlerinin Apoptotik ve Lipit Peroksidasyon Belirteçleri Üzerine Etkileri” proje (Araştırmacı olarak)-Tamamlandı. (Araştırmacı olarak)
2005–2006: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, “Bolu Bölgesi Tatlısu Ostrakoda (Crustacea) Faunasının Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” konulu araştırma projesi -Tamamlandı (Yürütücü olarak).

Eğitimler/Kurslar/Sertifikalar/Sunumlar:
05-06 Mayıs 2011: Müziğin İnsan Doğasındaki Evrimsel Rolü. Evrimsel Biyoloji Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye (Sözlü Sunum).
05-06 Mayıs 2011: Özkan C., Kayacılar C. Müzik ve Dopamin: Müziksel Zevkin Nörobiyolojik Temellerine Evrimsel Bir Yaklaşım. Evrimsel Biyoloji Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye (Poster Sunumu).
09-10 Nisan 2011: Moleküler Biyoloji ve Genetik Haftasonu VI Etkinliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/Türkiye (Dinleyici olarak).
04-06 Mart 2011: Istanbul University, International VIII. IUGEN Molecular Biology and Genetics Students’ Winter School. İstanbul/Türkiye (Dinleyici olarak).
21 Aralık 2010: Nörogerontoloji: İnsan Beyninin Moleküler Yaşlanması isimli sunumu İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü’nün (İUGEN) davetiyle gerçekleştirdim (Sözlü Sunum).
02-05 Aralık 2010: Mitochondrial proteome analysis of human frontal cortex during naturally occuring aging. III. International Anti-Aging Congress, The Anti-Aging & Aesthetic Medicine Society. Rixos Otel, Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum). –Bildiri özeti kongre kitapçığında yayınlanmıştır–
27-31 Ağustos 2010: Yaşlanma Sürecindeki İnsan Beyninin Mitokondriyal Proteom Dinamizmi. Uluslararası katılımlı 4. Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi, Kültür ve Sanat Birliği Oditoryumu (Sözlü Sunum). –Bildiri özeti kongre kitapçığında yayınlanmıştır–
13-15 Haziran 2010: Biyomüzikoloji: Müziğin İnsan Doğasındaki Rolü. İstanbul Üniversitesi, Disiplinler Arası Fen Öğrenci Kongresi (Sözlü Sunum). –Bildiri özeti kongre kitapçığında yayınlanmıştır–
6 Mayıs 2010: Prefrontal Korteks Fonksiyonlarının Nörokimyasal Düzenlenmesi ve Yaşlanma. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Seminer Salonu (Sözlü Sunum).
16 Nisan 2010: Sistemler Biyolojisi. İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, Seminer Salonu. (Sözlü Sunum).
25 Aralık 2009: Farklılıklarımızın Nedenleri Üzerine. İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, Seminer Salonu. (Sözlü Sunum).
12-16 Eylül 2009: 22. Nöropsikofarmakoloji kongresi (22. European College of Neuropsychopharmacology, 22nd ECNP Congress). (Poster Sunumu). –Bildiri özeti kongre kitapçığında yayınlanmıştır–
04 Haziran 2009: “Biyomüzikoloji: Evrimsel Perspektiften Müziğin Amaç ve İşlevi”İstanbul Üniversitesi, Evrim Sempozyumu. (Sözlü Sunum). –Bildiri özeti kongre kitapçığında yayınlanmıştır–
20-25 Ekim 2008: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tarafından Düzenlenen “Proteom Uygulamalarına Giriş” konulu eğitim programına katıldım.
30 Kasım 2007: Moleküler Tıp Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen Prof. Dr. Angelo Azzi tarafından sunulan “Oxidative Stress and Antioxidants: Life, it is not so simple” isimli sunuma katıldım (Dinleyici olarak).
01- 04 Şubat 2007: İstanbul Üniversitesi, Genetik Kulübü (İUGEN), “IV. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu” eğitim programına katıldım (Dinleyici olarak).
17-19 Mart 2006: İstanbul Üniversitesi, Genetik Kulübü (İUGEN), “III. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu” eğitim programına katıldım (Dinleyici olarak).

Bilimsel Yayınlar:
Aslankara M., Kayacilar C., Zengin A., Ocak H., Nurten A. Sıçanların Farklı Östral Evrelerinde Uygulanan Akut Kuyruk Şoku Stresinin Teta Dalgaları Üzerine Etkisi. 10. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Kongre Özet Kitapçığı, Syf. 159. 9-12 Nisan 2011.
Kayacilar C., Ozturk Y., Eraslan B. S., Kara I. Mitochondrial Proteome Analysis of Human Frontal Cortex During Naturally Occuring Ageing. 3rd International Anti-Aging Congress-Turkey in Ankara, 02-05 December 2010. The Anti-Aging & Aesthetic Medicine Society – Turkey (A3MST), Congress Supplement.
Kara I., Kayacilar C., Muduroglu A. Effects of Exogenous Antioxidants in Neurodegenerative Diseases: Preventive or Therapeutic? 3rd International Anti-Aging Congress-Turkey in Ankara, 02-05 December 2010. The Anti-Aging & Aesthetic Medicine Society – Turkey (A3MST), Congress Supplement.
Aydin M., Ozkok E., Orhan N., Kucukali IC., Zengin A., Kayacilar C., Nurten A., Kara I. Effect of Vinpocetine on Mitochondrial Complexes During Ischemia/Reperfusion. 6th Conference of Asian Society for Mitochondrial Research and Medicine. Oct. 30- Nov. 1 2009.
Nurten A., Zengin A., Kayacilar C., Kara I. How VEP Responses Change in Ischemia/Reperfusion Induced Rats with Vinpocetine Treatment. 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP ( Southeastern Anatolian Project ) & the 21st National Biophysics Congress Supplement. October 2009.
Kayacilar C., Tekin D., Zengin A., Nurten A., Kara I. Neuroprotective Effect of Timing for Vinpocetine Treatment on Cerebral Ischemia/reperfused Rats. The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology. Volume 19, Supplement 3, Page S274-S275. September 2009.
Zengin A., Tekin D., Yildiz R., Kayacilar C., Nurten A., Kara I. Does Resveratrol have Protective Effects on CA1 Region after Ischemia/reperfusion Injury? International Journal of Stroke/ 6th World Stroke Congress, Vienna, Austria. Vol 3: Suppl 1; P. 001-3008. September 2008.
Tekin D., Zengin A., Yıldız R., Kayacılar C., Nurten A., Kara I. Effects of L-arginine on Electrical Activity in Rats Subjected to Cerebral Ischemia/reperfusion. Xth International Conference on Cognitive Neuroscience. P003. September 1st-5th, 2008.
Zengin A., Tekin D., Kayacılar C., Yıldız R., Nurten A., Kara I. The Electrical Activity of CA1 Areas in Acutely 7-nitroindazole Treated Rats in Ischemia-reperfusion. Xth International
Conference on Cognitive Neuroscience. P004. September 1st-5th, 2008.
Tekin D., Zengin A., Kayacilar C., Yildiz R., Nurten A., Kara I. The Effect of Melatonin on Electrical Activity of the Hippocampal CA1 Areas in Rats Subjected to Cerebral Ischemia/reperfusion. International Journal of Stroke/ 6th World Stroke Congress, Vienna, Austria. P001-307. September 2008.
Popüler Bilim Yayınları:
Can KAYACILAR ve Ceren ÖZKAN, İnsan Doğasının Evrimi ve Müzik. Bilim ve Gelecek Dergisi, Ekim 2010, sayfa 47-51.

Ödüller:
02-05 Aralık 2010 tarihleri arasında Ankara, Rixos Otel’de düzenlenen III. Uluslararası Antiaging Kongresi’nde “Mitochondrial proteome analysis of human frontal cortex during naturally occuring aging” sunumu dolayısıyla en iyi sunum ödülü.
Burslar/ Destekler:
TÜBİTAK, Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2005-2006).
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Araştırmacı Desteği (2011-….).

Araştırma Becerileri:
Global serebral iskemi/reperfüzyon deneysel hayvan modelini oluşturma.
Alzheimer hastalığı deneysel hayvan modelini oluşturma.
Tip I diyabet hastalığı deneysel hayvan modelini oluşturma.
Stereotaksik yöntemler ile korteks ve derin beyin yapıları içerisine sıçanlardan EEG kayıtlamaları için elektrot yerleştirme.
İki boyutlu HPLC ile protein analizi.
Beyin dokusundan mitokondriyal DNA ve mitokondriyal proteinlerin izolasyonu.
Mitokondriyal solunum zincirinde yer alan komplekslerin enzimatik aktivitelerinin ölçülmesi.
Antioksidan temelli çalışmalar için deney tasarımı.

Etkinlikler / Üyelikler:
2007-2009: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, Öğrenci Temsilciliği.
2005-2006: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyolojik Araştırmalar ve Doğal Hayatı Koruma Topluluğu (BADOK) Denetim Kurulu Üyeliği.
20.07.2004-30.08.2004: Ankara Üniversitesi, Paleoantropoloji Bölümü, Prof. Dr. Berna ALPAGUT başkanlığında, Paşalar Köyü Fosil Kazısı’nda (Mustafa Kemal Paşa / Bursa) (Araştırmacı olarak).

İş Deneyimi:
01.01.2010-15.01.2011: İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, Asistan Öğrenci.
15.06.2010-………..…: İstanbul Biyoteknoloji ve Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi, Ar-Ge Uzmanı.

Referanslar:
Prof. Dr. İhsan KARA (İstanbul Biyoteknoloji ve Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi).
Prof. Dr. Selma YILMAZER (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD)
Prof. Dr. Asiye NURTEN (Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Berna ALPAGUT (Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji ABD)

Tüm Yazıları

»İnsan Beyninin Moleküler Yaşlanması

»Müziğin İnsan Doğasındaki Evrimsel Rolü

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Yazarlar » Kübra Kömek

Kübra Kömek
Carnegie Mellon Üniversitesi, Matematiksel Nörobilim, Doktora Öğrencisi

İlgi alanları: Matematiksel sinirbilim.

Tüm Yazıları

»Somon Balığı ve Beyin Görüntüleme İkilemi

»Zebralar Neden Ülser Olmazlar?

»Şizofreni ve Dinamik Sistemler

»Asenkroni ve Beyin

https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png https://norobilim.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.